Polystyren STYROTRADE

polystyren STYROTRADE

Slevy až - 50%

Firma Styrotrade je ryze česká firma. Sídlí v Čakovičkách v okrese Mělník. Na trhu začala působit nejdříve skromně jako rodinná společnost. Postupně rozšiřovala nabídkový sortiment, aby splnila požadavky svých zákazníků.

Nabídka slev na:

 • polystyrenové izolační desky 
 • perimetrické a soklové desky 
 • fasádní profily a doplňky 
 • stropní dekorativní desky 
 • extrudovaný polystyren 
 • zakázková výroba

Dodávky: od 15m3 s dopravou zdarma po celé ČR

www.styrotrade.cz

polystyren STYROTRADE polystyren STYROTRADE polystyren STYROTRADE polystyren STYROTRADE polystyren STYROTRADE
Poptávkový formulář

Vybrané produkty v akci

Polystyren Styrotrade

 Slevy až 50% ze základních cen výrobce!

 • Fasádní polystyren
 • Podlahový polystyren
 • Fasádní polystyrenové profily
 • Polystyren pro izolaci spodních staveb - Perimetr
 • Extrudovaný polystyren

NABÍDKY OBRATEM !

Soubory ke stažení

technický list EPS 70F

stáhnout ve formátu PDF (114.39 kB)

technický list EPS 100Z

stáhnout ve formátu PDF (114.21 kB)

Poptávkový formulář

Polystyren Styrotrade

Vynikající tepelně izolační vlastnosti

Vynikající tepelně izolační vlastnosti EPS spočívají v tom, že jeho struktura je tvořena mnoha uzavřenými buňkami tvaru mnohostěnu, obsahujícími vzduch, který má, jak známo, pouze nepatrnou tepelnou vodivost. Pěnová hmota se skládá asi ze 2% polystyrenu a 98% vzduchu. Skutečnost, že buňky obsahují vzduch způsobuje, že se tepelně izolační vlastnosti EPS s časem nezhoršují jako u řady jiných pěnových hmot, obsahujících jiné plyny.

Zvukové izolační vlastnosti

Při výrobě elastifikovaných desek pěnového polystyrenu izolujících kročejový hluk jsou bloky stlačovány v mechanických lisech přibližně na třetinu své výchozí tloušťky. Po uvolnění stlačení dosahují asi 4/5 svého původního rozměru. Uvedeným postupem dochází k narušení buněčné struktury polystyrenu a tím k výraznému zlepšení jeho akustických vlastností. Bloky jsou pak rozřezány na desky, používané hlavně do plovoucích podlah pro snížení kročejového hluku.

Minimální nasákavost

Protože pěnový polystyren není rozpustný ve vodě a má uzavřenou buněčnou strukturu, nepohlcují buňky ve své struktuře téměř žádnou vodu. Tento fakt způsobuje, že se tepelně izolační ani mechanické vlastnosti EPS významně nemění ani při dlouhodobém působení vody.
Na rozdíl od vody může vodní pára, která je obsažena ve vzduchu jako vlhkost, procházet stěnami buněk a tím i vrstvou izolace EPS. Rychlost difuse vodních par je dána difusní tloušťkou, která závisí na tloušťce vrstvy a na faktoru difusního odporu.

Tvarová stabilita

Maximálně přípustné teploty pro použití pěnového polystyrenu závisí stejně jako u všech termoplastů na době a na velikosti působících teplot. Bez dodatečného mechanického zatížení snese pěnový polystyren krátkodobé teploty do 100°C. Vlivem nepatrné tepelné vodivosti polystyrenu zůstává hloubka průniku vysokých teplot relativně malá, což působí tím příznivěji, čím má EPS větší tloušťku. Pokud je mechanicky zatěžován, pak činí jeho dlouhodobá teplota pro použití v závislosti na objemové hmotnosti mezi 75°C a 80°C.

Ekologická nezávadnost

Styren i pentan jsou látky, která se běžně vyskytují v přírodě - styren lze nalézt i v mnoha potravinách a pentan se v přírodě vytváří ve značném množství na příklad v zažívacích systémech zvířat nebo při rozkladu rostlinného materiálu působením mikroorganismů. Obě tyto látky se pro průmyslové využití vyrábějí z ropy. Pěnový polystyren neobsahuje a nikdy neobsahoval látky poškozující ozónovou vrstvu Země, známé jako freony.

Snadná úprava

Polystyren můžeme řezat, vrtat, lepit a jinak dodatečně upravovat. Snadno z něj vytvoříme dekorační nebo tvarovací prvky. Lze ho kombinovat se všemi běžnými stavebními hmotami a nátěry.

Bezpečnost

Dnes se ve stavebnictví používá pouze polystyren, který se díky samozhášenlivé úpravě stává nesnadno hořlavým.

Pěnový polystyren vyráběný firmou Styrotrade, a.s. je samozhášivý (pomocí retardéru hoření hexabromcyklododekan - HBCD ). Přítomnost retardéru hoření nevyžaduje stanovení pravidel bezpečného použití a jeho technické parametry spotřebitelům dodáme v písemné formě na vyžádání.


Další materiály z kategorie Tepelné izolace, hydroizolace, zateplovací systémy