FEROBET Rousínov - zahradní architektura, dlažba

FEROBET Rousínov - zahradní architektura, dlažba

Ferobet slevy až - 30 %

Nabídka slev na betonové výrobky firmy FEROBET Rousínov. Kompletní sortiment pro stavebnictví a zahradní architekturu. Výrobky firmy FEROBET jsou v dnešní době již úspěšně aplikovány na celé řadě míst u nás, ale i v Rakousku a Německé spolkové republice.

Odběrné místo: výrobní závod Rousínov

(případně nacenění dopravy a skládání dohodou)

              www.ferobet.cz

FEROBET Rousínov - zahradní architektura, dlažba FEROBET Rousínov - zahradní architektura, dlažba FEROBET Rousínov - zahradní architektura, dlažba FEROBET Rousínov - zahradní architektura, dlažba FEROBET Rousínov - zahradní architektura, dlažba FEROBET Rousínov - zahradní architektura, dlažba FEROBET Rousínov - zahradní architektura, dlažba FEROBET Rousínov - zahradní architektura, dlažba
Poptávkový formulář

Vybrané produkty v akci

slevy na výrobní program FEROBET až -30%

materiál
ztracené bednění zámek 50x25x15
ztracené bednění zámek 50x25x20
ztracené bednění zámek 50x25x25
ztracené bednění zámek 50x25x30
ztracené bednění zámek 50x25x40
ztracené bednění zámek 50x25x50
dlažba zámková íčko a obdélník 6cm šedá
dlažba zámková íčko a obdélník 8cm šedá

  

Konkrétní poptávky Vám obratem naceníme.
Poptávkový formulář

Portfolio produktů FEROBET

 • betonová dlažba
 • doplňky ke komunikaci - obrubníky, přídlažba
 • zdící materiály - tvarovky, ztracené bednění
 • okrasné a opěrné zdi
 • betonové palisády
 • technické prvky
 • zahradní architektura
 • společnost FEROBET nabízí také možnost zakázkové výroby

 

Produkty FEROBET jsou vyráběny v široké škále barev a povrchových úprav.

Rady a tipy

 • V zimním období nedoporučujeme používat jako posypový materiál sůl. Sůl by mohla změnit strukturu a barvu povrchu. Proto doporučujeme používat jako posypový materiál písek.
 • Rozdíly v barvě a struktuře výrobků mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech surovin a odlišnostmi při tuhnutí a zrání, kterých se výrobce nemůže vyvarovat, a proto nejsou považovány za důvod k reklamaci.
 • Výskyt vápenných výkvětů na výrobcích (výrobce se jich nemůže vyvarovat) nemá vliv na jejich užitné vlastnosti a proto nejsou považovány za důvod k reklamaci.
 • V případě, že jsou na výrobcích patrné zjevné vady, nesmí dojít k jejich zabudování do konstrukce.

Vápenné výkvěty na betonových výrobcích

Problém vápenných výkvětů na betonových výrobcích je stále velkým problémem všech výrobců betonových výrobků. Výskyt vápenných výkvětů je nejčastějším předmětem reklamací ze strany uživatelů betonových výrobků, i když jejich výskyt pokud se jedná o primární výkvěty, nemá vliv na užitné vlastnosti výrobků.

Trochu teorie

Výkvěty se objevují především u výrobků vysokopevnostních, vybrolisovaných, které se vyrábí ze zavlhlé betonové směsi s tuhou konzistencí – tj. s malým obsahem vody. Chemicky lze popsat jejich vznik takto. Vápenné výkvěty jsou tvořeny uhličitanem vápennatým (CaCO3), který vzniká působením vzdušného oxidu uhličitaného (CO2) ve vlhkém prostředí na hydroxid vápenatý (Ca[OH]2), který se uvolňuje při zrání (hydrataci) betonu.

Nejpodstatnější skutečností však je, že vápenné výkvěty, jejichž vznik byl výše popsán, nijak neovlivňují kvalitu a užitné vlastnosti betonového zboží a po určitém čase postupně zcela zmizí.

Vodonerozpustný uhličitan vápenatý není konečnou fází při reakci s oxidem uhličitým. Vlivem působení vzdušného oxidu uhličitaného po delší době přechází vodonerozpustný uhličitan vápenatý na vodorozpustný hydrouhličitan vápenatý Ca[HCO3]2. Po této přeměně uhličitanu vápenatého tedy vápenné výkvěty mizí. Doba zreagování uhličitanu vápenatého na hydrouhličitan vápenatý je cca 1 až 2 roky. Rychlost těchto reakcí je závislá na prostředí, ve kterém je výrobek použit. Velkou roli zde hraje množství a kyselost srážek, teplota, ovzduší, apod.

Jak je omezit, nebo případně rychleji odstranit?

Při výrobě je důležité dostatečné zhutnění. To znamená dodržení předepsaných technických norem. Vibrolisované zboží musí splňovat předepsanou pevnost, protože potom je ve výrobku minimální prostor pro póry, kterými probíhá vzlínání na povrch výrobků a tím dochází k vzniku výkvětů. Přestože jsou při výrobě dodržovány dané předpisy, jsou používány nejnovější přísady, tak zabránit vzniku vápenných výkvětů je technologicky nemožné. Pokud jsou vápenné výkvěty naprosto nežádoucí, lze se je pokusit odstranit 3% roztokem kyseliny chlorovodíkové (HCl) nebo kyseliny fosforečné nebo roztokem některé organické kyseliny, jako např. kyseliny octové, šťavelové a podobně. Ošetřované plochy se musí navlhčit, ošetřit ředěným roztokem a potom znovu opláchnout vodou.

Závěr

Vznik výkvětů je jedna z negativních vlastností procesu zrání betonu. Nepůsobí esteticky, ale v žádném případě nesnižují kvalitu a užitné vlastnosti výrobků. Z tohoto důvodu nemohou být vápenné výkvěty předmětem reklamací, protože jde o vlastnost přechodnou. O tom, že výskyt primárních vápenných výkvětů nemá vliv na užitné vlastnosti betonových výrobků svědčí ten fakt, že výskytem vápenných výkvětů se nezabývá žádná norma a žádný předpis pro betonové výrobky. Připravované evropské normy pro betonové výrobky pouze konstatují, že výskyt primárních vápenných výkvětů je možný a nemá vliv na jakost výrobků.


Další materiály z kategorie Betonové výrobky, štípané tvarovky, zámkové dlažby, ztracené bednění, sortiment pro vodu a kanalizaci