PREFA BRNO - kanalizace, dlažba, ztracené bednění

PREFA BRNO - kanalizace, dlažba, ztracené bednění

sleva na výrobky Prefa až - 30 %

Společnost Prefa Brno a.s. patří k předním výrobcům betonových stavebních dílců v České republice. Specializuje se na dodávky kvalitních výrobků z betonu, železobetonu, předpjatého betonu a poskytování služeb souvisejících s těmito dodávkami pro širokou oblast stavebnictví.

Odběrová místa: závod Kuřim, závod Oslavany, středisko Božice, závod Strážnice, závod Hodonín

Doprava: dohodou z výrobních závodů dle množství a vzdálenosti

Konkrétní poptávky Vám obratem naceníme.

             www.prefa.cz

PREFA BRNO - kanalizace, dlažba, ztracené bednění PREFA BRNO - kanalizace, dlažba, ztracené bednění PREFA BRNO - kanalizace, dlažba, ztracené bednění PREFA BRNO - kanalizace, dlažba, ztracené bednění PREFA BRNO - kanalizace, dlažba, ztracené bednění PREFA BRNO - kanalizace, dlažba, ztracené bednění PREFA BRNO - kanalizace, dlažba, ztracené bednění PREFA BRNO - kanalizace, dlažba, ztracené bednění
Poptávkový formulář

Vybrané produkty v akci

slevy ze základního ceníku Prefa

Podzemní sítě a kanalizace

 • Trouby hrdlové -22%
 • Kanalizační skruže -27%
 • Dešťové vpustě -17%

Komunikace - DSM

 • Dlažba,obrubníky ABO -32%
 • Zahradní architektura -17%
 • Městská architektura -7%
 • Dílce pro vedení povrchových vod, žlaby -17%
 • Silniční panely IZD -3%

Ekologie a nádrže

 • Prefabrikované nádrže -3%
 • Vodoměrné šachty PVS -3%
 • Studny TBS -3%

Stropní a střešní konstrukce

 • Železobetonové stropní desky PZD -23%
 • Železobetonové překlady RZP -30%
 • Předpjaté stropní panely Spiroll -5%

Konstrukce občanské a bytové výstavby

 • Ztracené bednění a zdící tvarovky -27%


Poptávkový formulář

Kanalizace, obrubníky, dlažba ztracené bednění, tvarovky

PREFA závod KUŘIM

Vyrábí stropní panely SPIROLL a FILIGRAN, kanalizační šachty, nádrže, garáže, dílce montovaných staveb.

PREFA závod OSLAVANY

Hlavními produkty je zámková dlažba, obrubníky, zatrańovací dlažba, odvodňovací žlaby, stropní desky, překlady, ztracené bednění a zdicí tvarovky, silniční panely, betonové ploty, prvky venkovní architektury.

PREFA středisko BOŽICE

Do výrobního programu patří zámková dlažba, plošná a zatravňovací dlažba, krajníky.

PREFA závod STRÁŽNICE

Vyrábí betonové a železobetonové trouby kruhové, vejčité, k protlačování a žlabové, kanalizační šachty, výstelky kanalizačních dílců, dešťové vpustě, studniční skruže a transportbeton.

PREFA závod HODONÍN

Vyrábí odvodňovací žlaby, ztracené bednění a zdicí tvarovky, venkovní architektura, silniční panely, betonové ploty, dílce pro montované stavby, prostorová prefabrikace (nádrže, objekty), transportbeton.

S cílem naplnit potřeby zákazníků v jednotlivých segmentech stavebního trhu je výrobní program společnosti Prefa Brno a.s. rozdělen do čtyř produktových skupin (PS):

Kanalizace - obsahuje ucelený systém výrobků pro výstavbu kanalizací (trub, šachet, vpustí a dalších výrobků).

Drobné stavební materiály - je zaměřena na výrobky pro výstavbu komunikací (dlažba, obrubníky, žlaby, svahovky, dílce drobné architektury) a výrobky pro stavbu zděných konstrukcí (tvarovky, překlady, desky).

Pozemní stavby - tvoří široký sortiment výrobků a služeb určených pro výstavbu objektů pozemních staveb (bytové a obchodní objekty, průmyslové haly, prefabrikáty pro inženýrské stavby).

Ekologie a nádrže - nabízí sortiment nádrží včetně technologií pro vedení a jímání dešťových a odpadních vod a řešení protihlukových stěn a staveb pro energetiku.


Další materiály z kategorie Betonové výrobky, štípané tvarovky, zámkové dlažby, ztracené bednění, sortiment pro vodu a kanalizaci